اموزش نرم افزارsdr map


 
فهرست:          
          
          
فصل اول: نگاه کلی          
 1-1مقدمه    1      
 1-2مراحل کلی کار جهت انجام هر پروژه نقشه برداری    2      
          
فصل دوم: نصب و پیکربندی برنامه          
 2-1نصب برنامه    4      
 2-2پیکربندی سیستم    4      
          
فصل سوم: ایجاد و انتخاب Job          
 3-1ایجاد Job    6      
 3-2انتخاب Job    6      
          
فصل چهارم: خواندن اطلاعات          
 4-1مقدمه    7      
4-2 خواندن اطلاعات از یک فایل نوشتاری    7      
          
فصل پنجم: منوهای مشترک          
 5-1مقدمه:    31      
Job 5-2    31      
Window 5-3    34      
Layer 5-4    35      
View 5-5    36      
Notepad 5-6    37      
          
فصل ششم: ویرایش اطلاعات          
 6-1مقدمه    38      
 6-2ویرایش نقاط    38      
 6-3افزودن دستی نقاط    39      
 6-3-1درج ارتفاع نقطه توسط نرم افزار    39      
 6-4چگونگی انتخاب نقاط    39      
6-5 حذف گروهی نقاط    40      
6-6 کپی کردن نقاط    41      
6-7 حذف نقاط دو گانه    41      
6-8گرفتن گزارش از نقاط    42      
 6-9ترانسفورماسیون    42      
 5-9-1ترانسفورماسیون به روش by points    42      
 6-9-2ترانسفورماسیون به روش by parameters    43      
 6-10شیفت ارتفاع    43      
6-11 کد گذاری نقاط    44      
 5-11-1کدگذاری نقاط فاقد کد    44      
 6-11-2تغییر کد نقاطی که دارای کد می باشد    44      
6-12  کلاسه بندی نقاط    44      
          
فصل هفتم: ترسیم عوارض          
 7-1مقدمه    46      
 7-2طراحی سمبل    46      
 7-3طراحی خط    48      
 7-4ترسیم دستی عوارض    48      
 7-4-1معرفی پیش فرض ها    49      
 7-4-2افزودن عوارض    49      
 7-5پاک کردن عوارض    52      
 7-6اعمال یک سری تغییرات    53      
          
فصل هشتم: منحنی میزان          
8-1 ترسیم منحنی میزان    55      
8-2 مدیریت نمایش منحنی میزان و یا مثلث بندی    55      
 8-3تصحیحات خطی و نقطه ای    55      
 8-3-1تصحیحات خطی    56      
8-3-2 منبع خطوط تصحیحی    56      
8-3-3 ذخیره خطوط تصحیحی    57      
 8-3-4تصحیحات نقطه ای    57      
 8-4احضار یک سطح    60      
 8-5ذخیره، کپی، تغییر نام و پاک کردن یک سطح    60      
 8-6امور ترسیمی    61      
 8-7تولید و چاپ نقشه    62      
 8-8اتصال و مقایسه دو سطح    62      
 8-8-1اتصال دو سطح    63      
 8-8-2مقایسه دو سطح    63      
 8-9اضافه کردن دستی نقاط به داخل نقشه توپوگرافی    63      
          
فصل نهم: شیت بندی و گرفتن خروجی          
9-1 مقدمه    65      
9-2 طراحی شیت استاندارد    65      
9-3 طراحی شبکه استاندارد    66      
 9-4شیت بندی    68      
 9-5تغییر فرامین    69      
9-6 چاپ    70      
 9-7بعد از SDRmap    70     

نگاه کلی                                                                                                                            1

نگاه کلی
 1-1مقدمه:
SDRmap از بخش های مختلفی تشکیل شده است که گاه با کمی سهل انگاری به کل آن SDRmap گفته   می شود. حال آن که نام کامل نرم افزار SDRmapping & Design است. این نرم افزار از زیربخشهایی (Modules) تشکیل شده است که عبارتند از:

SDRmap:
بخش مرکزی نرم افزار، که وظیفه خواندن و نوشتن و ویرایش اطلاعات، پردازش کدهای ویژه و کارهای کارتوگرافی را بر عهده دارد و دیگر بخش ها به صورت گزینه های فرعی در این پیکره اصلی به نمایش در می آیند.

SDRcad:
کارهای ترسیم عوارض نقطه ای و خطی و هاشور و افزودن لایه های مختلف توسط این بخش انجام می شود.

SDRcontour:
ترسیم منحنی میزان و فایل (Digital Terrain Model) DTM توسط این بخش انجام می شود. شاید بتوان ادعا کرد در زمینه سادگی و سرعت تهیه منحنی میزان، SDRmap هنوز کمتر رقیبی برای خود می یابد.

SDRprofile:
این بخش ویژه ترسیم پروفیل های طولی و عرضی است.

SDRvolume:
این بخش برای محاسبه احجام عملیات خاکی به کار می رود.

SDRcalc:
انجام محاسبات هندسی، تفکیک اراضی و سرشکنی پیمایش های شبکه ای در این بخش انجام می شود.

SDRdesign:
طراحی کامل مولفه های افقی و قائم مسیر، طراحی پروفیل تیپ و خط پروژه و ترسیم پروفیل های طولی و عرضی و محاسبه احجام عملیات خاکی و متره مسیر بر عهده این بخش از نرم افزار است.

توجه:
هر یک از زیر بخش های گفته شده در بالا به صورت یک گزینه در منوی کرکره ای Tools در نسخه 6.5 نرم افزار SDRmap مشاهده می شود که به کمک هر یک از آن ها یکی از اعمال بالا انجام می گردد.


نگاه کلی                                                                                                                            2

 1-2مراحل کلی کار جهت انجام هر پروژه نقشه برداری
در این بخش با مراحل کلی کار جهت انجام هر پروژه نقشه برداری در SDRmap آشنا می شوید. باید توجه داشته باشید که در اکثر پروژه ها به طور معمول برای ترسیم نقشه و انجام محاسبات لازم مراحل زیر طی می شود. که باید مراحل زیر به خوبی به خاطر سپرده شود تا کاربر بداند در هر لحظه کجای کار قرار دارد.

ایجاد gob
خواندن اطلاعات
Ø    فایل هایی که توسط سیستم های توتال استیشن و یا فیلد بوک و یا کارت حافظه جمع آوری شده اند. این اطلاعات در صورتی قابل انتقال به SDRmap می باشند که اولا به صورت دکارتی بوده و ثانیا با فرمت SDRmap هم خوانی داشته باشند.
Ø    فایل های نوشتاری که توسط ویرایشگرهای متنی مانند PE2 تهیه می شوند. محتویات این     فایل ها تنها می تواند شامل شماره نقاط،Ø     مختصات و کد باشد و بایستی با فرمت SDRmap      هم خوانی داشته باشند.
Ø    فایل هایی که به شکل تصنعی داخل SDRmap ایجاد می شوند.

ویرایش اطلاعات
Ø    افزودن نقاط
Ø    حذف نقاط
Ø    کپی نقاط
Ø    ویرایش نقاط و ....

·    پردازش
اتصال نقاط و درج عوارض
پردازش کدهای ویژه
ترسیم منحنی میزان
ترسیم پروفیل طولی و عرضی
محاسبه احجام
انجام محاسبات هندسی، سرشکنی پیمایش ها، تفکیک و تسطیح اراضی و ...
طراحی مولفه های افقی و قائم مسیر و طراحی خط پروژه و پروفیل های تیپ و ....

·    آمادگی برای تهیه نقشه
Ø    تهیه شیت استاندارد
Ø    تهیه گرید استاندارد

·    شیت بندی
Ø    تعیین مقیاس نقشه
Ø    تعیین مختصات مبدا شیت
نگاه کلی                                                                                                                            3

Ø    تعیین شیت و گرید استاندارد

·    چاپ
Ø    اتصال مستقیم یک پلاتر و یک چاپگر به کامپیوتر و تهیه نقشه
Ø    نمایش نقشه ایجاد شده بر روی صفحه مانیتور
Ø    ایجاد یک فایل Dxf و انتقال آن به برنامه های ترسیمی موسوم به Cad از قبیل Autocad و Microstation. در نهایت می توان فایل Dxf ایجاد شده را در محیط اتوکد باز خوانی کرده و به تکمیل بخش هایی از نقشه پرداخت. با توجه به عدم امکان فارسی نویسی در SDRmap،Ø     انتقال نقشه ها به این دو محیط و فارسی نویسی شدیدا توصیه می شود.نصب و پیکربندی برنامه                                                                                                         4

نصب و پیکربندی برنامه
 2-1نصب برنامه
نصب نسخه اصلی SDRmap در محیط Dos پس از قرار دادن CD برنامه داخل رایانه و اجرای فرمان Install صورت می گیرد. لذا پنجره ای ظاهر می شود.
در این پنجره برنامه جهت نصب، آدرس دایرکتوری ذخیره برنامه را می پرسد (System directory) که در این جا به عنوان مثال مسیر F:\MAPSYS را معرفی می کنیم. و همچنین این که مایل هستیم از آحاد کدام کشور استفاده کنیم (Country). که در این جا ما کشور آلمان را که بر اساس سیستم متریک و واحد زاویه بر حسب گراد است و معمولا مناسب تر از بقیه کشور هاست را انتخاب می کنیم.
پس از تکمیل این پنجره با فشار کلید [F1] نصب برنامه آغاز می گردد. در انتها ممکن است برنامه متوجه شود که پارامتر های BUFFERS و FILES موجود در فایل Config.sys مناسب نبوده لذا از کاربر برای تغییر آن ها اجازه می خواهد.

توجه:
پس از نصب برنامه در محیط Dos جهت نصب نگارش 6.5 در محیط ویندوز بایستی از فرمان Start>run>F:\MAPSYS\Setup استفاده کنید.

2-2 پیکربندی سیستم
قبل از شروع به کار با SDRmap باید از هماهنگی واحدهای مورد استفاده مانند واحد زاویه، طول و ترتیب مختصات (x,y,z - y,x,z)، واحد حجم، چگونگی نمایش کیلومتراژ، چگونگی نمایش شیب، شکل ظاهری نرم افزار، تعریف چاپگر به نرم افزار و ... اطمینان حاصل کرد. در SDRmap نگارش 6.5 هنگام ورود به نرم افزار کلیه موارد پیکربندی به صورت زیر از کاربر پرسیده می شود.
لذا پس از نصب برنامه و ورود به نرم افزار پنجره ای به نام Configure units گشوده می شود.
در این قسمت می توان واحد طول (Distance)، واحد زاویه (Angle)، واحد دما (Temperature)، واحد شیب (Grade)، واحد حجم (Volume)، واحد مساحت (Area)، جهت (Bearings)، واحد فشار (Pressure) و فرمت نمایش کیلو متراژ (Chn format) را به دلخواه انتخاب نمود. بدیهی است با کلیک کردن بر روی هر گزینه از این پنجره می توان حالت مورد نظر را فعال نمود. پنجره فوق را Ok نموده تا وارد پنجره دیگری با نام Configure system شوید.
در پنجره فوق می توان نحوه نمایش مختصات (Coord .display order)، شمال آزیموت (Nth azmth)، شعاع زمین (Earth radius)، مقیاس نقشه به صورت پیش فرض (Default plan scale) و ضریب تغییرات طولی و ارتفاعی در پروفیل ها (Default vertical exaggertation ractor) را تنظیم نمود. به عنوان مثال عدد 10 در این قسمت نشان دهنده این است که اگر مقیاس طولی در پروفیل طولی 1000 باشد مقیاس ارتفاعی 100 در نظر گرفته شود. همچنین با وارد کردن 500 در قسمت Default plan scale برای مقیاس نقشه، نرم افزار هر جا که نیاز به تعریف مقیاس باشد، مقیاس 1:500 را به صورت پیش فرض در نظر می گیرد. این عدد در مواقع مورد نیاز می تواند تغییر کند. با کلیک کردن بر روی دکمه Ok پنجره دیگری با نام Configure interface باز می شود.


نصب و پیکربندی برنامه                                                                                                         5

در این پنجره می توان نرم افزار را از حیث ظاهر (نوع کارت گرافیکی به کار گرفته شده، چگونگی نمایش نوشتار، اندازه نوشتار، رنگ، نوع پیغام خطا، نوع موس به کار گرفته شده در نرم افزار، میزان حساسیت موس و ...) تنظیم نمود. با کلیک کردن بر روی دکمه  Okپنجره Printer setup باز خواهد شد.
در این پنجره می توان پارامترهایی از قبیل (پورت ارتباطی چاپگر به کامپیوتر، Baud rate و Parity، اندازه کاغذ و ...) را تنظیم نمود. با Ok کردن این پنجره به پنجره اصلی یعنی SDRmap & Design وارد می شویم.
در این جا پیکربندی سیستم به اتمام رسیده و از این پس نرم افزار تحت پیش فرض های وارد شده کار می کند. در صورت نیاز به تغییر پیش فرض های داده شده در مورد یک پروژه خاص می توان با کلیک کردن بر روی گزینه Configure system از پنجره بالا مراحل پیکربندی برنامه را مجددا تکرار نمود.ایجاد و انتخاب Job                                                                                                             6

ایجاد و انتخاب Job
 3-1ایجاد Job
برای آنکه اطلاعات مختلف با هم امتزاج نیابند و جدا از هم ذخیره شوند، باید هر سری از اطلاعات مربوط به      پروژه های مختلف را جدا از هم در یک Job ذخیره کرد. Job ها در واقع نقش یک بانک اطلاعاتی را ایفا می کنند. در مرحله نخست این بانک اطلاعاتی خالی است که در مراحل بعدی با اطلاعات مناسب پر می شود. در ارتباط با Job تعدادی فایل ساخته می شوند که کلیه این فایل ها دارای یک پسوند (Extension) هستند که هنگام ساختن Job توسط کاربران تعیین می شود.
قبلا گفته شد پس از پیکربندی و ورود به نرم افزار پنجره ای با چهار گزینه گشوده خواهد شد.
در صورت نیاز به ایجاد یک Job جدید، از پنجره بالا گزینه Start a new job را فعال می کنیم.

توجه:
در صورتی که قبلا یک Job در نرم افزار ایجاد شده باشد پس از ورود مجدد به نرم افزار پنجره باز شده به شکل دیگری نمایش داده خواهد شد به طوری که این بار پنجره دارای پنج گزینه خواهد بود و جای گزینه های       Start a new job و Continue work on job … عوض خواهند شد. در این پنجره جهت کار بر روی آخرین Job به کار گرفته شده در نرم افزار بایستی گزینه Continue work on job … را انتخاب نمود.
بنابراین با انتخاب گزینه Start a new job از یکی از پنجره های گفته شده در بالا باکسی با نام                  Job initialization details باز می شود.
در این پنجره به غیر از موارد سطر اول و دوم که ورود اطلاعات الزامی است بقیه موارد (یا به اصطلاح فنی فیلدها) را می توان خالی گذاشت.
فیلد اول یا Job identifier، مربوط به پسوند فایل هایی است که در ارتباط با این Job ساخته خواهد شد. در این فیلد می توان یک پسوند 1 تا 3 کاراکتری وارد کرد. در محیط سیستم عامل می توان از روی این پسوند ها،      فایل های مربوط به Job مورد نظر را شناسایی نمود.
فیلد دوم مربوط به محل ذخیره اطلاعات مربوط به Job است که کاربر می تواند مسیر یک دایرکتوری و کشو را به برنامه معرفی کند. هر گاه این دایرکتوری وجود نداشته باشد، برنامه خود اقدام به ایجاد این دایرکتوری خواهد کرد.

 3-2انتخاب Job
جهت انتخاب یک  Jobموجود کافیست که در پنجره گفته شده در بالا بر روی گزینه Select an existing job کلیک نمود.
در این صورت برنامه لیستی از  Jobهای موجود در دایرکتوری جاری را نشان می دهد.
جهت انتخاب یک Job موجود در مسیر دلخواه (مثلا Job با پسوند MAS در مسیر E:MASSAHI) با استفاده از دکمه Directory در پایین پنجره فوق می توان مسیر جدید را وارد کرد و پس از زدن Enter لیستی از     Job های موجود به نمایش در آمده که به کمک ماوس و یا کلیدهای جهت نما، Job مربوطه را انتخاب و سپس با زدن کلید  Enterآن را فعال نمود.
پس از ایجاد و یا انتخاب یک Job وارد صفحه اصلی نرم افزار می شویم.


خواندن اطلاعات                                                                                                                  7

خواندن اطلاعات
 4-1مقدمه:
همان طوری که قبلا گفته شد اولین قدم در انجام یک پروژه، ایجاد یک Job می باشد. اما Job ایجاد شده در وهله اول خالی است که در این مرحله بایستی اطلاعات مختلفی را درون Job منتقل نمائیم. ماهیت این اطلاعات       می تواند صور مختلفی داشته باشد که در زیر به یکی از آن ها که کاربردی تر از روش های دیگر است اشاره       می شود:

توجه:
باید به این نکته توجه داشته باشیم که قبل از شروع کار و خواندن اطلاعات از یک فایل نوشتاری یک Folder را در داخل MAPDATA ایجاد می کنیم و داده ها را از داخل آن فراخوانی می کنیم. در این صورت هر کاری که در نرم افزار SDRmap بر روی این داده ها انجام گیرد در داخل اینFolder  ذخیره خواهد شد.

4-2 خواندن اطلاعات از یک فایل نوشتاری
به عنوان مثال فرض کنید فایلی با نام MASSAHI.DAT در شاخه C:\ به صورت زیر موجود باشد:
1   10194.4   10251.7   966.777 TP
2   10014.2   10213.7   979.79   TP
3   10060.9   10223.7   978.11   T
4   10030.3   10199.2   971.86   TP
5   10018.6   10214.7   980.2     TP
6   10024.3   10192.2   970.088 T
7   10018.4   10218.5   980.27   BLD
8   10046.9   1022.3     979.26     BLD
9   10018.7   10200.4   973.579 TP
10 10029.2   10220.6   979.36 TP
در این فایل ستون اول مربوط به شماره نقاط، ستون دوم مختص X، ستون سوم مختص Y، ستون چهارم مختص Z و ستون پنجم مربوط به کد نقاط می باشد. قبل از خواندن این فایل داخل نرم افزار، ابتدا بایستی اطمینان حاصل کرد که فرمت یا ترتیب اطلاعات در این فایل مطابق یکی از فرمت های قابل پذیرش در SDRmap باشد. این عمل از طریق مقایسه فرمت فایل اطلاعات با فایل Asciiin.dat که در دایرکتوری MAPSYS قرار دارد انجام        می شود. توجه داشته باشید که می توان با مرور فایل Asciiin.dat و انجام برخی تغییرات اندک فرمت مورد نیاز خود را ساخت.
به عنوان مثال فرمت Wildsoft به فرم زیر می باشد:

{WILDsoft format                                            }
Language WILDsoft

Define code
Uptonewline
End
Define record
pointname ',' easting ',' northing ',' height ',' code
خواندن اطلاعات                                                                                                                  8

End

Define input
*[record store newline]
End
در فرمت فوق هر خط باید شامل شماره نقطه،X،Y،Z،کد غیر قابل پردازش (description) و کد قابل پردازش (Code) باشد. حال اگر کاربر صلاح بداند می تواند عنوان شماره نقطه Pointname را از این فرمت حذف کند و در فایل اسکی نیز شماره نقطه را درج نکند. تغییراتی مانند ویرایش بخش های دیگر، جابه جائی آن ها و یا درج عناوین دیگر ممکن است، ولی عموما باعث خرابی فایل شده و تنها در صورتی که کاربر اطلاعات کافی در این زمینه دارد توصیه می شود. باید توجه داشت در این فرمت نیاز به ویرگول میان اطلاعات است ولی در برخی فرمت ها مانند Autocogo نیازی به ویرگول نمی باشد. در زیر تعدادی از فرمت های قابل قبول در SDRmap آمده است:

ASCII_VERSION 1.0

{------------------------------------------------------------}
{ SDRmap Coordinate format data input                        }
language SDRmap Coordinate

define uptoDquote
*~'"'
end

define description
uptoDquote
end

define code
uptoDquote
end

define input
*[pointname   newline
  easting     newline
  northing    newline
  height      newline
  uptoDquote '"' description newline
  uptoDquote '"' code
  store
  clrvars
  newline ]
End

{------------------------------------------------------------}

خواندن اطلاعات                                                                                                                  9

{ SDRmap Roading format data input                           }
language SDRmap Roading
define uptoDquote
*~'"'
end


define description
uptoDquote
end

define code
uptoDquote
end

define input
*[pointname   newline
  easting     newline
  northing    newline
  height      newline
  uptoDquote '"' code newline
  uptoDquote '"' description newline
  roadnumber newline
  chainage    newline
  offset
  store
  clrvars
  newline ]
end{------------------------------------------------------------}
{ SDRmap pre v6.0 Roading format data input                  }
language Roading (pre v6)

define uptoDquote
*~'"'
end


define description
uptoDquote
end
define code
خواندن اطلاعات                                                                                                                  10

uptoDquote
end

define dummydesignht
[Null,#0.3]
end

define input
*[pointname   newline
  easting     newline
  northing    newline
  height      newline
  uptoDquote '"' code newline
  uptoDquote '"' description newline
  roadnumber newline
  chainage    newline
  offset      newline
  dummydesignht
  store
  clrvars
  newline ]
end{------------------------------------------------------------}
{ SDRmap CGP survey format                                   }
language CGP survey format

define input
*[pointname ',' northing ',' easting ',' height store newline]
end


{------------------------------------------------------------}
{ SDRmap CGP XYZ format                                      }
language CGP XYZ format

define code
uptonewline
end

define record
pointname ',' easting ',' northing ',' height ',' code
end
خواندن اطلاعات                                                                                                                 11

define input
'1,1,1,1,1' newline
*[record store newline]
end

{------------------------------------------------------------}
{ MOSS GENIO (F10.3) data input format                       }

language MOSS GENIO (F10.3)
define easting
#10.3
end

define northing
#10.3
end

define height
#10.3
end

define code
....
end

define record
easting northing height uptonewline
store
end

define atendofline
*["^J","^M"]
end

/ 0 نظر / 131 بازدید