کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی (GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM)

تنها کسانی خطا نمی کنند.که کاری نمی کنند.

کتاب GISبرای کارشناسی ارشد

نام کتاب: سیستم اطلاعات جغرافیایی نویسنده:stan Aronoff فصل1: مقدمه ای بر سیستم های طلاعات جغرافیایی فصل2:سیتم های اطلاعات جغرافیایی چیست؟ فصل3:دورسنجی فصل4:ورودوخروج داده ها فصل5:کیفیت داده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

فیلم های آموزشی دوربین های توتا استیشن

آموزش توتال OTS/RTS 650   نمایش کارخانه معرفی دوربین تنظیمات برداشت نقاط پیاده کردن ترفیع لیست کد ها برنامه های توتال دانلود و تخلیه اطلاعات آپلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
دی 94
1 پست
آذر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
مهر 91
4 پست
خرداد 91
10 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
21 پست
آذر 89
9 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست
rss
1 پست
دایجسترا
1 پست
gis
4 پست
جی_پی_اس
2 پست
جزوه
1 پست
فیلم
1 پست
لند
1 پست
آموزش
1 پست
ژئودزی
1 پست
سرشکنی
1 پست
معجـزه
1 پست
اموزش
1 پست