برنامه های نرم افزار متلب نقشه برداری

جهت دریافت برنامه های زیربامدیر وبلاگ تماس بگیرید.برنامه های زیر درنرم افزارمتلب نوشته شده است.

                                نقشه برداری

 • تبدیل زاویه دسیمال به درجه‘دقیقه وثانیه
 • محاسبه آزیموت
 • مسئله تقاطع
 • ترازیابی تدریجی
 • پیمایش بسته

                                   فتوگرامتری

 • تصحیح شکست اتمسفر
 • تغییربعد فیلم
 • اعوجاج عدسی
 • توجیه داخلی
 • توجیه خارجی

                                      ژئودزی

 • تبدیل سیستم مختصات لحظه ای به متوسط
 • تبدیل سیستم های کروی وکارتزین به یکدیگر
 • تبدیل دیتوم ها

                                     سرشکنی

 • مدل پارامتری
 • مدل شرط
 • مدل ضمنی
 • مدل ترکیبی
/ 0 نظر / 160 بازدید