پست های ارسال شده در مهر سال 1392

کتاب GISبرای کارشناسی ارشد

نام کتاب: سیستم اطلاعات جغرافیایی نویسنده:stan Aronoff فصل1: مقدمه ای بر سیستم های طلاعات جغرافیایی فصل2:سیتم های اطلاعات جغرافیایی چیست؟ فصل3:دورسنجی فصل4:ورودوخروج داده ها فصل5:کیفیت داده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید