فرم ها واطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

 


  عدم امکان دفاع پیش از موعد

    تقاضای تسهیلات حمایتی برای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

   منشور و موازین اخلاق پژوهش

   آئین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی

   گردش کـــار

    فرم پروپوزال

   فرم بانک اطلاعات پایان نامه (فرم ب) 

    نحوه نگارش پایان نامه

    آخرین مهلت دفاع

   اطلاعیه اخذ مجوز جلسه دفاعیه

   فرم آمادگی دفاع

    فرم بلامانع انجام اصلاحات از داور

   فرم تحویل نسخه های پایان نامه

    تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

   نحوه نگارش مقاله مستخرج از پایان نامه

    فرم شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه

  سایت جستجو در رکورد اطلاعات علمی کشور (ایران داک)

 سایت کدینگ پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی

 
   آئین نامه مقالات مستخرج از پایان نامه

  فرم ارزشیابی نمره مقالات مستخرج از پایان نامه

  فرم ارائه مقــاله

  فرم عدم ارائه مقاله

  نحوه احتساب نمره پایان نامه 

   فرم تایید گزارش 3 ماهه رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

/ 0 نظر / 24 بازدید