کاربردی جی ای اس ومدیریت داده

 دوستان عزیزتوجه داشته باشندکه فقط دو فایل آخرزیرکه به رنگ قرمزمشخص شده اند را استادفرستاده مابقی فایل هارو اینجانب بر اساس موضوعات تدریس شده جمع آوری کردم.

Moradi-AHP.pdf

آلودگی_هوا.pdf

حوضه های آبریز .pdf

PIARC-ITS_Handbook-2nd_Edition.pdf

AVL1.pdf

12-Ranjbar__8_(5).pdf

CA.pdf

/ 0 نظر / 25 بازدید