آزمایش پل وتستون
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تئوری ازمایش :

پل وتستون طرحی است که برای اولین بار توسط فیزیکدان انگلیسی چارلز وتستون در سال 1843 پیشنهاد شده است وبرای تعیین مقدار مقاومتهای مجهول به کار می رود . مطابق شکل دو مقاومت معلوم R1 وR2 ویک مقاومت متغییر معلوم ومقاومت مجهول به هم مربوطند . این چهار مقاومت دو به دو به طور متوالی به یکدیگر وصل شده اند سپس دو مجموعه به طور موازی بین دو    نقطه ی A وB قرار گرفته اند و A و B با مولدی به هم وصل اند بین C وD گالوانومتری بسته شده است  که عبور جریان را نشان می دهد مقدار مقاومت متغییر را انقدر تغییر می دهیم تا عقربه ی گالوانومترروی صفر قرار گیرد بنابرین بین دو نقطه ی CوD اختلاف پتانسیلی وجود ندارد و می توان نوشت

VA-VC=VA-VD      RXI1=R2I2           

VB-VC=VB-VD     R1I1=R3I2             

باتوجه به روابط بالا می توان نوشت :

 

RX=R1R2/R3                                    

 

 

شرح ازمایش :

در این ازمیش ابتدا مقدار مقاومت R1 و R2 را با استفاده از اوومتر بدست    می اوریم پس از ان طبق روش گفته شده مداری همچون مدار بالا درست     می کنیم ومنبع تغذیه رابه کار می اندازیم پس از به کار انداختن منبع تغذیه عدد روی گالوانومتر را قرائت می کنیم پس از ان مقاومت سوم را انقدر تغییر     می دهیم تا عدد روی گالوانومتر به صفر برگردد در این هنگام مقدار مقاومت R3 را یادداشت می کنیم پس از ان با جای گذاری در رابطه ی Rx=R1R2/R3 مقدار مقاومت مجهول را بدست می اوریم . پس از ان مقدار مقاومت رابا استفاده از اوومتر بدست اورده وبا مقدار بدست امده در حالت عملی مقایسه   می کنیم .

رسم جدول :

خطا مطلق

خطا نسبی

Rx() اوومتر

Rx() عملی

R3()

R2()

R1()

4450

0.06

82000

77550

2

330

470

 

 

Rx=(470×330)/2=77550