کتاب GISبرای کارشناسی ارشد
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

نام کتاب: سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده:stan Aronoff

فصل1: مقدمه ای بر سیستم های طلاعات جغرافیایی

فصل2:سیتم های اطلاعات جغرافیایی چیست؟

فصل3:دورسنجی

فصل4:ورودوخروج داده ها

فصل5:کیفیت داده ها

فصل6:مدیریت داده ها

فصل7:توابع تحلیلی

فصل8:اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

فصل9:نتیجه گیری

لینک فایل حجم فایل
GIS_book1.pdf 25125.081 KB