فیلم های آموزشی دوربین های توتا استیشن
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: نرم افزار

برای مشاهده فیلم های آموزشی دوربین های توتال استیشن ها به ادامه مطلب بروید.

مشغول تلفننظر یادتون نره!!!!!!!!!!!!!

 


آموزش توتال OTS/RTS 650

 

 1. نمایش کارخانه

 2. معرفی دوربین

 3. تنظیمات

 4. برداشت نقاط

 5. پیاده کردن

 6. ترفیع

 7. لیست کد ها

 8. برنامه های توتال

 9. دانلود و تخلیه اطلاعات

 10. آپلود نقاط از کامپیوتر

 11. برداشت ایستگاه کمکی

 12. مدیریت حافظه

 13. معرفی کمپانی فویف

  آموزش توتال OTS/RTS 680

 

 1. معرفی دوربین

 2. انجام تنظیمات

 3. ایجاد کد لیست

 4. برداشت نقاط

 5. عملیات ترفیع

 6. پیاده کردن

 7. محاسبه مساحت

 8. ارتفاع غیر قابل دسترس

 9. پروفیل طولی و عرضی

 10. خط مبنا

 11. حافظه دستگاه

 12. دانلود در کامپیوتر

 13. دانلود در دوربین

 14. آپلود در دوربین

 15. آپلود در کامپیوتر

 16. معرفی توسط کمپانی

 17. معرفی کمپانی فویف

 18. مقایسه 1 لیزر 1000 متری

 19. مقایسه 2 لیزر 1000 متری

آموزش توتال OTS/RTS 810

 

 1. معرفی دوربین

 2. نرم افزارهای توتال

 3. برداشت نقاط

 4. روشهای برداشت

 5. برنامه های کاربردی

 6. پیاده کردن

 7. خروجی گرفتن از نقاط

 8. معرفی توسط کمپانی

 9. معرفی کمپانی فویف