نکته
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

هر روز در آفریقا وقتی خورشید طلوع میکند.یک غزال شروع به دویدن میکند ومیداند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کشته نشود.

 

هرروز در آفریقا وقتی خورشید طلوع میکند.یک شیر شروع به دویدن میکند ومیداند که باید سریع تر ازآن غزال بدود تا از گرسنگی نمیرد.

 

مهم نیست غزال هستی یا شیر با طلوع خورشید دویدن را آغاز کن