برنامه های نرم افزار متلب نقشه برداری
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: نرم افزار متلب ،سرشکنی ،ژئودزی ،فتوگرامتری

جهت دریافت برنامه های زیربامدیر وبلاگ تماس بگیرید.برنامه های زیر درنرم افزارمتلب نوشته شده است.

                                نقشه برداری

 • تبدیل زاویه دسیمال به درجه‘دقیقه وثانیه
 • محاسبه آزیموت
 • مسئله تقاطع
 • ترازیابی تدریجی
 • پیمایش بسته

                                   فتوگرامتری

 • تصحیح شکست اتمسفر
 • تغییربعد فیلم
 • اعوجاج عدسی
 • توجیه داخلی
 • توجیه خارجی

                                      ژئودزی

 • تبدیل سیستم مختصات لحظه ای به متوسط
 • تبدیل سیستم های کروی وکارتزین به یکدیگر
 • تبدیل دیتوم ها

                                     سرشکنی

 • مدل پارامتری
 • مدل شرط
 • مدل ضمنی
 • مدل ترکیبی

 
پسورد فایل ها
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

جهت گرفتن پسورد فایل ها با مدیر وبلاگ تماس بگیرید


 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری(میکروژئودزی)نشریه5-119
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری(کارتوگرافی)نشریه4-119
ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری(سیستم اطلاعات مکانی)نشریه3-119
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری(نقشه برداری هوایی)نشریه2-119
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
دستورالعمل های همسان نقشه برداری(ژئودزی ونقشه برداری)نشریه1-119
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
مشخصات فنی عمومی راهها(نشریه101)
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
آموزش نرم افزار مطلب
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
خطای کلیماسیون افقی وقائم
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
زاویه قائم
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
روش استادیمتری
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
خطای کلماسیون
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 
ساختمان تئودولیت
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: